HASIČI LITOHLAVY

Rychlý kontakt

Starosta SDH:

Josef Čihák

+420 737 025 664


Velitel JSDH:

Roman Vaňourek

+420 605 429 701


E-mail:

info(at)hasicilitohlavy.cz

V dnešní době má Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce Litohlavy 10 členů, kteří se pravidelně schází každé úterý v čase od 18:00 do 20:00. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.


Členové se aktivně věnují

teoretické přípravě - zejména prohlubování znalostí základních legislativních předpisů, Bojového řádu jednotek požární ochrany, proškolení témat ročního zaměření stanoveného generálním ředitelstvím pro daný rok a obecně znalostí stanovenými výše zmíněnými Normami znalostí hasičů.

praktickému cvičení - v rámci praktického výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí (podle Cvičebního řádu), procvičovat řízení požárních automobilů (kondiční jízdy) a používání věcných prostředků požární ochrany (dýchací technika, ochranné obleky, detekce plynů a nebezpečných látek).

V minimálním počtu 40 vyučovacích hodin ročně. 

základním úkolům - požární zásah, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, ochrana obyvatelstva, zejména evakuace, označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, varování obyvatel, dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku, humanitární pomoc obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.


A co je vlastně JSDH (JPO)?

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a §68 zákona 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

V mnoha zemích dobrovolní hasiči doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku zasahuje u mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. V tomto sousloví se skrývají hasičské záchranné sbory podniků (HZSP), jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a vojenské hasičské jednotky (VHJ).

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.


Rozdělení JPO

Územní působnost - zasahují i mimo území svého zřizovatele

JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru, čas výjezdu 2min., čas dojezdu 7min.

JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, čas výjezdu 5min., čas dojezdu 10min.

JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, čas výjezdu 10min., čas dojezdu 15min.

Místní působnost - zasahují na území svého zřizovatele, po dohodě a větších událostech mohou i mimo něj

JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, čas výjezdu 2min., čas dojezdu 20min.

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, čas výjezdu 10min., čas dojezdu neurčuje se

JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, čas výjezdu 10min., čas dojezdu neurčuje se

Aktuality

Velikonoce 2024                                                                    

Počasí

Počasí Litohlavy - Slunečno.cz