HASIČI LITOHLAVY

Rychlý kontakt

Starosta SDH:

Josef Čihák

+420 737 025 664


Velitel JSDH:

Roman Vaňourek

+420 605 429 701


E-mail:

info(at)hasicilitohlavy.cz

Sbor Dobrovolných Hasičů v obci Litohlavy byl založen 30.srpna 1893. 
V dnešní době má sbor 27 členů... Ale jak to všechno vlastně začalo v tom slavném roce 1893?

25.května místní spolek Čtenářsko-zábavní besedy v Litohlavech zvolil komitét, který dal podnět ke zřízení zdejšího hasičského sboru. Schůze týkající se založení sboru byla zahájena učitelem V.Mackem (jednatel Čtenářsko-zábavní besedy) a dále se slova ujal p.Josef Macner. V den schůze, tedy 25. května, se k činným členům zapsali: Václav Šnajdr, Matěj Kepka, Jan Brada ml., Emil Jíša, Jan Pešta, František Ševčík, Václav Lukeš, Jan Brož, Alois Kuba, Vojtěch Tománek, Josef Brožík, Václav Stašek, František Brožík, Václav Bohuslav, František Mužík. K přispívajícím členům se zapsali: František Koukl, Václav Fuchs z Vitinky, Jan Kraus, Josef Živný, Václav Runt, Josef Rezler, Vojtěch živný, Jan Brada st., Josef Brožík, Martin Průša, Vojtěch Průša, Václav Hejl.

7. července komitét pro dobrovolný sbor hasičský v Litohlavech předložil stanovy a jednací řád dobrovolného sboru hasičského a požádal obecní výbor, aby dobrovolný hasičský sbor zřídil a schválil jednací řád i stanovy a obrátil se na příslušný úřad, aby mohl být sbor v brzké době zřízen. 

13. července zastupitelstvo schválilo stanovy a zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Litohlavech a povolilo propůjčení stávajícího hasičského náčiní sboru, stejně jako schválení zajištění potřebné zbroje a obleků. Vznikajícímu sboru byl sjednán zkušený cvičitel placený z důchodů obecních.

18.-20. (není přesně známo) července komitét zaslal dopis s podepsanými stanovami sboru Veleslavnému c.k. místodržícímu v Praze a sboru c.k. okresního hejtmanství v Plzni.

21. července od 20:00 proběhla první schůze funkcionářů SDH v Litohlavech. Mimo čtení protokolu ze schůze předešlé proběhla první volba předsedy, místopředsedy, velitele, podvelitele a správního výboru, a to pomocí lístků. Zvoleni byli za předsedu Václav Runt, za místopředsedu Josef Živný, za velitele Matěj Kepka, za podvelitele Václav Šnajdr, do správního výboru František Koukl, Josef Brožík, Jan Brož, Václav Stašek. Jako poslední proběhla volba jednatele, tuto funkci získal František Koukl.

Začátkem září přišla kladná odpověď na dopis zaslaný komitétem o povolení založení Sboru dobrovolných hasičů v Litohlavech od sboru Veleslavného c.k. místodržitelství v Praze. Text dopisu byl podepsán 30. srpna 1893. Tento den lze tedy považovat za oficiální vznik Sboru dobrovolných hasičů v Litohlavech. Stejný dopis, opatřený razítkem 2. září, přišel i na sbor c.k. okresního hejtmanství v Plzni. Sbor vznikl s odkazem na zákon 134 z roku 1867 o právu spolčovacím.

V dnešní době SDH dlouhodobě úzce spolupracuje s obcí a podílí se, ať už jako přímý organizátor, anebo jako jedna ze spolupracujících skupin, na pořádání kulturních akcí pro děti a dospělé v naší obci.


A co je vlastně SDH?

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru. První sbor, a to v obci Velvary, vznikl 22. května 1864.

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednotka, Moravská hasičská jednota) a bývají jako zájmové organizace působící na úseku požární ochrany a výchovy dětí sponzorovány obcemi nebo kraji a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

Sbory dobrovolných hasičů jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.

Aktuality

Velikonoce 2024                                                                    

Počasí

Počasí Litohlavy - Slunečno.cz