HASIČI LITOHLAVY

Rychlý kontakt

Starosta SDH:

Josef Čihák

+420 737 025 664


Velitel JSDH:

Roman Vaňourek

+420 605 429 701


E-mail:

info(at)hasicilitohlavy.cz

V případě požáru nebo jiné mimořádné události vyžadující účast hasičů volejte na telefonní číslo 150 nebo 112.

Základní práva a povinnosti související s požární ochrannou a integrovaným záchranným systémem jsou uvedeny zejména v zákoně č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých předpisů. Tyto právní předpisy lze nalézt na stránkách Generálního ředitelství HZS ČR.

Aktuality

Velikonoce 2024                                                                    

Počasí

Počasí Litohlavy - Slunečno.cz